Banery

Spotkania informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy na warsztat refleksyjny!!!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" (Powiat Golubsko-Dobrzyński), w szczególności Beneficjentów oraz osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach środków LSR, na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się w dniu 25.02.2021r., w godz. 09:00-14:00 w Golubiu-Dobrzyniu, Zamek Golubski, ul. PTTK 13.

Podczas warsztatu wspólnie spróbujemy znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Celem warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmian w otoczeniu, oszacowanie stopnia realizacji wskaźników. Wnioski wypracowane podczas warsztatu posłużą do podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach w działaniu.

Uwaga: warsztat zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi dlatego obowiązuje telefoniczna (56 682 03 53) lub mailowa (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl) rejestracja

  • plakat warsztat
  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-02-16

« wstecz