Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 02 marca 2023 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowanie przez Beneficjentów oraz Grantobiorców.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2023-03-06

« wstecz