Banery

Posiedzenia Rady

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2022

Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 11 lipca 2022r. (poniedziałek) o godz. 14:30 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny operacji w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2022 (zakres tematyczny naboru Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, termin składania wniosków od 16.05.2022r.  do 31.05.2022r.).

Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 lipca 2022r. (poniedziałek) o godz. 14:30  w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Uprzejmie informujemy, iż członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Oryginały wniosków podlegają udostępnieniu członkom Rady na miejscu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Porządek posiedzenia:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
  2. wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej;
  3. składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
  4. przyjęcie porządku posiedzenia;
  5. przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR,
  6. ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;
  7. ustalenie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji;
  8. dokonanie wyboru operacji;
  9. wolne głosy, wnioski i zapytania.
  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2022-07-04

« wstecz