Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 09 czerwca 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie).

  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2021-06-11

« wstecz