Banery

Posiedzenia Rady

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 2/2021

W dniu 27.05.2021 r. p. Michał Knietowski, złożył protest w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków. Biuro LGD poinformowało Przewodniczącą Rady o wniesionym proteście w celu dokonania oceny wstępnej złożonego protestu. W dniu 27.05.2021 r. w ramach oceny wstępnej złożonego protestu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wyjaśnienia Wnioskodawcy nie mają wpływu na decyzję podjętą przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” w dniu 17.05.2021r. i zadecydowała o podtrzymaniu decyzji podjętej na pierwszym posiedzeniu i podjęciu uchwały w trybie obiegowym. 

« wstecz