Banery

Posiedzenia Rady

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 1/2021

W dniu 20.04.2021 r. p. Przemysław Rutkowski, Firma Usługi Leśne Przemysław Rutkowski, złożył protest w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków. Biuro LGD poinformowało Przewodniczącą Rady o wniesionym proteście w celu dokonania oceny wstępnej złożonego protestu. W dniu 20.04.2021 r. w ramach oceny wstępnej złożonego protestu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wyjaśnienia Wnioskodawcy nie mają wpływu na decyzję podjętą przez Radę Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” w dniu 14.04.2021r. i zadecydowała o podtrzymaniu decyzji podjętej na pierwszym posiedzeniu i podjęciu uchwały w trybie obiegowym. 

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-04-27

« wstecz