Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 15 grudnia 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:00 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów (rozwój istniejących przedsiębiorstw) oraz Grantobiorców (aktywizacja społeczno-zawodowa).

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-12-16

« wstecz