Banery

Posiedzenia Rady

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - ponowna ocena wniosku nr 2017/WRP/1 po uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa - nabór wniosków nr 4/2017

    Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:15 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” na lata 2014-2020. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny operacji nr 2017/WRP/1 złożonego w ramach naboru wniosków nr 4/2017 (zakres tematyczny naboru Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, termin składania wniosków od 17.08.2017  do 31.08.2017).

    Posiedzenie odbędzie się na skutek uwzględnienia protestu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i skierowania wniosku do właściwego etapu oceny.

    Uprzejmie informujemy, iż członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Oryginały wniosków podlegają udostępnieniu członkom Rady na miejscu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Porządek posiedzenia:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;
  2. wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej;
  3. składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;
  4. przyjęcie porządku posiedzenia;
  5. przedstawienie i ocena zgodności operacji z LSR,
  6. ocena zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru;
  7. ustalenie kwoty wsparcia dla operacji;
  8. dokonanie wyboru operacji;
  9. wolne głosy, wnioski i zapytania.
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-12-11

« wstecz