Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 18 marca 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" o godz. 17:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu przez Beneficjenta – Gmina Kowalewo Pomorskie, tytuł operacji: Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe; nr Umowy o przyznaniu pomocy: WP-II-C.433.7.15.2018 z dnia 31 stycznia 2019r.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-03-25

« wstecz