Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 10 grudnia 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu przez Beneficjenta – p, Monikę Górecką, tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług wynajmu pojazdów; nr Umowy o przyznaniu pomocy: 00617-6935-UM0211068/18 z dnia 03 czerwca 2019r.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-12-13

« wstecz