Banery

Posiedzenia Rady

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - rozpatrzenie odwołań

Niniejszym informujemy, iż Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zwołał na dzień 16 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 16:15 posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady LGD wobec oceny wniosku o powierzenie grantu. Posiedzenie Rady dotyczy wyboru i oceny wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2019/G (zakres tematyczny naboru aktywizacja społeczno-zawodowa, termin składania wniosków od 16.12.2019r.  do 30.12.2019r.).

 

Uprzejmie informujemy, iż członkowie rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia. Oryginały wniosków podlegają udostępnieniu członkom Rady na miejscu w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności;

2) wybór dwóch członków rady do składu komisji skrutacyjnej;

3) składanie i głosowanie wniosków w sprawie zmiany porządku posiedzenia;

4) przyjęcie porządku posiedzenia;

5) przedstawienie wniosków, w sprawie których wpłynęły odwołania i ponowna ocena zgodności operacji z LSR wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru LGD, zgodnie z wskazaniami LSR;

6) wolne głosy, wnioski i zapytania.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2020-03-09

« wstecz