Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 25 maja 2020r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) o godz. 17:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów – podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-05-29

« wstecz