Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 28 lipca 2020 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjentów – przeniesienie własności firmy Manufaktura Mebli Szczutkowski Karol na Martę Wiwatowską-Szczutkowską.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-07-29

« wstecz