Banery

Posiedzenia Rady

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 10 sierpnia 2020r. (poniedziałek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu operacji przez Beneficjentów oraz Grantobiorców – Firma AdGeo Zbigniew Górecki (nabór nr 5/2018 – rozwój działalności gospodarczej), Gmina Zbójno (nabór nr 2/2018/G – kluby młodzieżowe).

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2020-08-10

« wstecz