Banery

Wsparcie przygotowawcze

ANKIETY KONSULTACYJNE służące opracowaniu LSR LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2023-2027! - prosimy o wypełnianie.

Szanowni Państwo,
 
Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" przystąpiło do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy na obszarze działania LGD „Dolina Drwęcy” (Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Ciechocin, Gmina Radomin, Gmina Zbójno), a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności zamieszkującej obszar działania LGD. Wypracowana Strategia będzie wyposażona we własny Budżet inwestycyjny, który zostanie spożytkowany na realizację założonych celów i zadań:
Ponadto aby umożliwić prawidłowe przygotowanie nowej Strategii, opracowania procedur jej wdrażania oraz wypracowania nowych/ulepszonych procedur w zakresie działalności Stowarzyszenia, zwracamy się do Państwa z prośbą o ocenę dotychczasowej działalności Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy":
  • autor: Piotr Jachowski - Animator Rozwoju Lokalnej Społeczności, data: 2022-07-06

« wstecz