Banery

Szkolenia

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 29.01.2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla ogłoszonego naboru wniosku nr 1/2021 - rozwój istniejących przedsiębiorstw. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naboru kryteriami wyboru. 

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązujący przepisami sanitarnymi.

  • autor: Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, data: 2021-02-02

« wstecz