SPRAWOZDANIA / RELACJE
DZISIAJ JEST: 1 października 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Donaty, Igora
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:Menu2 > SPRAWOZDANIA / RELACJE >

 

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020:

 

Sposób wykorzystania środków w ramach projektu "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji"

Sprawozdanie z realizacji LSR

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Zakres rzeczowo-finansowy SL2014 - dotyczy operacji realizowanych w ramach osi 11 RPO WK-P na lata 2014-2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji

 

PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007-2013:

 

Sprawozdanie z realizacji LSR za 2014r.

Sprawozdanie z realizacji LSR za 2013r.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2014-04-16

Aktualizacja sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 Niniejszym wyjaśniamy, iż duża część informacji zawartych w przedmiotowych sprawozdaniach, w szczególności dane liczbowe dotyczące podziału budżetu LSR na cele i poszczególne przedsięwzięcia ma charakter wstępny i szacunkowy, nie wynika wprost z LSR. Podane dane opracowano w ramach naszego biura na potrzeby n/w sprawozdań (w związku z ich konstrukcją i wymaganymi przezeń informacjami). 

- w roku 2012

- w roku 2011

- w roku 2010

- w roku 2009

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla działania Wdrażanie projektów współpracy.

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

- w latach 2011-2015

Zestawienia rzeczowo - finansowe z realizacji operacji stanowiących załącznik do umów przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013:

- w roku 2010

- w roku 2009

Informacja o postępach realizacji projektu

Poniżej prezentujemy informacje na temat wykonanych przez nas działań w ramach I etapu projektu pn. Poprawa jakości życia na obszarze działania LGD „Dolina Drwęcy” w oparciu o posiadane zasoby naturalne i kulturowe realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, działania 2.7. „Pilotażowy Program Leader+” - Schemat II.

Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
-
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 6015

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-27 13:03

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.25