Banery

Centra Aktywności Lokalnej

Podziękowania za udział w projekcie pn. "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim"

Realizacja projektu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" pn. "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim" właśnie dobiegła końca. Całkowita wartość projektu wyniosła...

Ostatni miesiąc funkcjonowania Centrów Aktywności Lokalnej

Miesiąc październik był ostatnim miesiącem realizacji projektu pn. "Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim". Uczestnicy mogli wziąć udział w licznych ciekawych warsztatach aktywizujących i animujących społecznie takich jak...

Zapraszamy na ostatni koncert!