Banery

Posiedzenia Rady

Autokontrola - weryfikacja wyników oceny operacji dokonanej przez Radę LGD - nabór nr 4/2017

    W dniu 23.10.2017 r. p. Joanna Ewa Jastrzębska – właściciel Firmy Inżynieryjno Budowlanej „JULTIM” Joanna Ewa Jastrzębska – złożyła protest w związku z negatywnym wynikiem oceny operacji w zakresie braku zgodności z LSR, w tym z Programem, w ramach którego operacja ma być finansowana. Biuro LGD poinformowało Przewodniczącą Rady o wniesionym proteście w celu dokonania oceny wstępnej złożonego protestu. W dniu 24.10.2017r. w ramach oceny wstępnej złożonego protestu Przewodnicząca Rady zadecydowała o podtrzymaniu decyzji podjętej na pierwszym posiedzeniu i podjęciu uchwały w trybie obiegowym.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-11-13

« wstecz