2019
DZISIAJ JEST: 9 sierpnia 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Romana, Edyty
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:AKTUALNOŚCI > 2019 >

Komunikat do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019/G - aktywizacja społeczno-zawodowa

Informujemy, że w dniu 09.12.2019r. został zaktualizowany załącznik nr 11. Katalog stawek maksymalnych do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019/G - aktywizacja społeczno-zawodowa, w zakresie wysokości stypendium stażowego oraz stypendium szkoleniowego.

Pierwotna treść:

Stypendium stażowe

Osoba

Miesiąc

Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

• przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku – 1 335,44 zł brutto

• stażu - 120 % zasiłku – 1 335,44 zł brutto

stan na 01.09.2019 : https://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki

Stypendium szkoleniowe

Osoba

Miesiąc

Wskazana stawka została wyrażona w ujęciu godzinowym odpowiadającym obowiązkowi wypłaty stypendium szkoleniowego w miesięcznej wysokości odpowiadającej 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin Szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Maksymalna i kwalifikowalna w ramach projektu wysokość stypendium szkoleniowego rozliczanego w danym miesiącu nie może przekroczyć 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. 1 335,44 zł brutto;

Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy [konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18]

 

Aktualna treść:

Stypendium stażowe

Osoba

Miesiąc

Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

• przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku –
1 033,70 zł netto

• stażu - 120 % zasiłku – 1 033,70 zł netto

+ składka emerytalna, rentowa oraz wypadkowa

stan na 01.09.2019 : https://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/rynek-pracy/stawki-kwoty-wskazniki

Stypendium szkoleniowe

Osoba

Miesiąc

Wskazana stawka została wyrażona w ujęciu godzinowym odpowiadającym obowiązkowi wypłaty stypendium szkoleniowego w miesięcznej wysokości odpowiadającej 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin Szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Maksymalna i kwalifikowalna w ramach projektu wysokość stypendium szkoleniowego rozliczanego w danym miesiącu nie może przekroczyć 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. 1 033,70 zł netto + składka emerytalna, rentowa oraz wypadkowa.

Poddziałanie 8.2.2. Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy [konkurs nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18]

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-12-09

« wstecz

Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
grafika
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 2928

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-26 15:22

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.06