2019
DZISIAJ JEST: 27 października 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Sabiny, Iwony
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:AKTUALNOŚCI > 2019 >

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne!!!

W dniu 12.12.2019r. w restauracji "KAPRYS" w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat wdrażania LSR. Podczas spotkania Katarzyna Sadowska - Kierownik Wdrażania LSR, przedstawiła informacje na temat Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" - główne cele i podejmowane działania, a także możliwości uzyskania wsparcia ze środków LSR na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej (PROW 2014-2020) oraz w ramach projektu grantowego LGD finansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. W drugiej części spotkania, w ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej,  p. Edyta Brzoskowska przedstawiła możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu OWES TŁOK 2.

 • spotkanie informacyjno-konsultacyjne
 • spotkanie informacyjno-konsultacyjne
 • spotkanie informacyjno-konsultacyjne
 • spotkanie informacyjno-konsultacyjne
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-12-13

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 10 grudnia 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu przez Beneficjenta – p, Monikę Górecką, tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług wynajmu pojazdów; nr Umowy o przyznaniu pomocy: 00617-6935-UM0211068/18 z dnia 03 czerwca 2019r.

Zapraszamy na spotkania informacyjne!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-12-11

Komunikat do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019/G - aktywizacja społeczno-zawodowa

Informujemy, że w dniu 09.12.2019r. został zaktualizowany załącznik nr 11. Katalog stawek maksymalnych do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019/G - aktywizacja społeczno-zawodowa, w zakresie wysokości stypendium stażowego oraz stypendium szkoleniowego.

Komunikat do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Informujemy, że w dniu 06.12.2019r. został zaktualizowany błędnie podany w ogłoszeniu Termin rozstrzygnięcia naboru – był: I kwartał 2019r., prawidłowo poprawiono na 1 kwartał 2020r.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-12-06

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne!!!

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, podczas którego będzie możliwość uzyskania informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach LSR LGD "Dolina Drwęcy", przedstawiona zostanie również oferta OWES TŁOK.

Spotkanie ma na celu zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, jej głównych założeń, przekazania informacji o planowanych naborach wniosków / szkoleniach / działaniach animacyjnych, w ramach ich promocji.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-22

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019r. (wtorek) o godz. 16:15  w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019/G - lider/animator Aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019/G - aktywizacja społeczno-zawodowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Forum Przedsiebiorców Gminy Kowalewo Pomorskie

W dniu 18.11.2019r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim uczestniczyliśmy w Forum Przedsiębiorców Gminy Kowalewo Pomorskie, podczas którego zaprezentowaliśmy możliwości uzyskania wsparcia na założenie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szczegóły Forum:

 http://www.kowalewopomorskie.pl/art,1570,forum-przedsiebiorcow-czas-start.  

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-22

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

W dniu 14.11.2019r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – typ projektu nr 1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących  obszary  problemowe  w  życiu społecznym i gospodarczym. Podczas szkolenia Magdalena Gadomska - Dyrektor Biura Wdrażania LSR - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach osi 7 RPO WK-P. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru.

 • szkolenie
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-20

Giełda pracy w Golubiu-Dobrzyniu

W dniu 18.11.2019r. w Sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia uczestniczyliśmy w Giełdzie pracy organizowanej w ramach projektu Klub Integracji Społecznej ”Aktywni razem” Gminy Golub-Dobrzyń / Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Podczas Giełdy informowaliśmy o możliwości podjęcia działalności gospodarczej dzięki środkom LSR na lat 2014-2020.

 • giełda pracy
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-18
 • giełda pracy
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-18

W imieniu organizatorów zapraszamy!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-14

Zapraszamy na spotkania informacyjne!!!

 • terminy konsultacji
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-13

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szkolenie dla przedstawicieli Zarządów oraz Rad decyzyjnych LGD

W dniach 25-26.10.2019r. p. Danuta Malecka - Członkini Zarządu LGD "Dolina Drwęcy" uczestniczyła w szkoleniu dla Przedstawicieli Zarządów i Rad decyzyjnych lokalnych grup działania z zakresu efektywnej komunikacji w LGD, działań usprawniających posiedzenia rady LGD oraz instrumentu RLKS w perspektywie 2021-2027. Zdjęcia: Wydział Koordynacji RLKS, UM WK-P.

 • szkolenie dla zarządu i rady
 • szkolenie dla zarządu i rady
 • szkolenie dla zarządu i rady
 • szkolenie dla zarządu i rady
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-08

Zapraszamy chętnych do Biura po kalendarze ścienne na 2020r.!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-11-05

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 28.10.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.45 w Sali Konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a, II piętro)

Uwaga Beneficjenci podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej!!!

Na stronie internetowej http://mojregion.eu/index.php/prow/wnioski-instrukcje/id-19-2 zostały zamieszczone aktualne wersje elektroniczne wzoru formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji oraz informacji pomocniczej przy wypełnianiu dokumentu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Beneficjenci składają IMRB /IPRO w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-10-17

Zapraszamy na spotkania informacyjne!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-10-17

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru oraz procedury oceny i wyboru grantobiorców!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru grantobiorców oraz procedury oceny i wyboru grantobiorców. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2019

W dniu 07 października 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 3/2019 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 04.10.2019r. (piątek) w Sali obrad Rady Gminy Golub-Dobrzyń (Plac 1000-lecia 25) odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców z zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS) przed planowanymi w tym roku naborami wniosków o powierzenie grantu w następujących zakresach tematycznych:

- kluby młodzieżowe,

- aktywizacja społeczno-zawodowa,

- lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.

 • szkolenie
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-10-09

Wizyta Studyjna na Kujawy 27-28.09.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w dniach 27-28.09.2019 uczestniczyło w wyjeździe studyjnym na Kujawy. Celem wyjazdu było poznanie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej / partnerstw społecznych, innowacyjnych przedsięwzięć, co ma pobudzić lokalnych liderów do zwiększenia swojej aktywności, rozszerzenia ofert Stowarzyszeń działających na obszarze działania LGD.

Wręczenie nagród Laureatom konkursu literackiego!!!

W dniu 30.09.2019r. w Biurze LGD "Dolina Drwęcy" nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursu plastycznego. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-10-01

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 07 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Wyniki konkursu literackiego!!!

W dniu 25.09.2019r. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych w konkursie literackim pn.:  Baśnie i legendy z obszaru LGD "Dolina Drwęcy". Spośród prac zgodnych z regulaminem konkursu wyłoniono 10 Laureatów. Troje spośród nich otrzymało specjalne wyróżnienie. Na wręczenie nagród zapraszamy w dniu 30.09.2019r. (poniedziałek) na godz. 16:00 do naszego Biura (Plac 1000-lecia 22a, Golub-Dobrzyń). 

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-26

Projekt współpracy: "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"

Projekt współpracy pn.: "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych" dobiegł końca  Jego efektem są wydane audiobooki oraz softshelle i plecaki z mazakami  Projekt realizowany był w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Partnerami projektu były: Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, LGD Pojezierze Brodnickie, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, LGD Ziemia Wąbrzeska.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-26

Zapraszamy chętnych do Biura po terminarze i kalendarze na 2020r.!!!

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w ramach projektu "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy""" wydała terminarze tygodniowe oraz kalendarze ścienne na 2020r. Terminarze zawierają wkładkę informującą o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR, natomiast kalendarze zawierają prace Laureatów konkursów plastycznych. 

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-26

Uwaga!!! Zmiana terminu szkolenia - szkolenie odbędzie się 04.10 a nie jak wcześniej planowano 03.10!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-25

Seminarium "Efekty wdrażania wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego"

W dniach 12-13.09.2019r., w Hotelu Austeria w Ciechocinku, braliśmy udział w Seminarium "Efekty wdrażania wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Podczas Seminarium przedstawiciele LGD oraz Urzędów Marszałkowskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Województwa Podlaskiego przedstawili sukcesy i trudności we wdrażaniu wielofunduszowego RLKS. Omówiono również warianty i możliwe kierunki instrumentu RLKS w perspektywie finansowej 2021-2027. Beneficjenci przedstawili zrealizowane przez siebie projekty. Podczas drugiego dnia Seminarium odbywały się zajęcia integracyjne na strzelnicy w Gęsinie.
Seminarium było świetną okazją do integracji pracowników i członków LGD. 

 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-23

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W dniu 11.09.2019r. w świetlicy wiejskiej w Macikowie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Spotkanie miało na celu zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, jej głównych założeń, przekazanie informacji o planowanych naborach wniosków / szkoleniach / działaniach animacyjnych, w ramach ich promocji.

 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-16
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-09-11

Konkurs literacki - zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców!!!

 • -

Nasze Mobilne Punkty Informacyjne LSR

Podczas tegorocznych imprez na terenie powiatu można było spotkać się z naszym Mobilnym Punktem Informacyjnym Lokalnej Strategii Rozwoju
 • -
 • autor: Monika Dunajska-Jaćkiewicz, data: 2019-09-06
 • wizyta studyjna
 • autor: Monika Dunajska-Jaćkiewicz, data: 2019-09-04

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy w dniu 08.09.2019r. na Dożynki Gminy Ciechocin w Rudawiu, podczas których będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Wspólnie z nami będą Animatorki z Fundacji Nocy i Dni z Płonnego!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-08-30

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy na Dożynki Gminne, podczas których będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Najbliższe spotkania:

 • Dożynki Gminy Kowalewo Pomorskie (Wielkie Rychnowo) - 24.08.2019r.,
 • Dożynki Gminy Golub-Dobrzyń (Wrocki) - 25.08.2019r.,
 • Dożynki Gminy Zbójno (Klonowo) - 25.08.2019r.,
 • Dożynki Gminy Radomin (Płonne) - 01.09.2019r.
 • Wielkie Rychnowo
 • Klonowo
 • Wrocki
 • Płonne
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-08-21

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2019

W dniu 12 sierpnia 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 2/2019 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-293/19) w zakresie: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR).

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2019

W dniu 12 sierpnia 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2019 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-08-12

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej!!!

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 3/2019 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie), w dniu 07.08.2019r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z dokumentacją naborową, w szczególności z biznesplanem oraz kryteriami oceny wniosków.

 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-08-08
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-08-05

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 18:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2019

Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-07-26

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy 27.07.2019r. na Jarmark Anki - Starówka Golubska, podczas którego będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-07-19

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-07-15

Dziękujemy za udział w Festynie "Lato w Dolinie Drwęcy"!!!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS - zorganizowało Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" w Działyniu na Boisku przy Zespole szkół, Gmina Zbójno.

Głównym celem Festynu "Lato w Dolinie Drwęcy" było zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, jej głównych założeń, przekazania informacji o
planowanych naborach wniosków

Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Działyńskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Żeromiak" (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, wata cukrowa, zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami.

Podczas festynu zaprezentowali się:

Dzieci i Młodzież z Zespołów Szkół z Działynia oraz Zbójna, zespół Ciechowiacy z Ciechocina, Harcerze z Gałczewa, Seniorzy z Kowalewa Pomorskiego.

Poczęstunek przygotowały: KGW z Paliwodzizny, Sokołowa, Wrock, Węgierska oraz Nowogrodu.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w Festynie "Lato w Dolinie Drwęcy"

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 Zdjęcia z Festynu "Lato w Dolinie Drwęcy" dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-26

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 24.06.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

W dniu 21.06.2019r. (piątek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru operacji. Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. W związku z ogłoszonymi naborami wniosków z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 oraz osi 7 RPO WK-P 2014-2020, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny wniosków zarówno z PROW-u jak i RPO WK-P, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-26

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

W dniu 19.06.2019r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – typ projektu nr 1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących  obszary  problemowe  w  życiu społecznym i gospodarczym. Podczas szkolenia Magdalena Gadomska - Dyrektor Biura Wdrażania LSR - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach osi 7 RPO WK-P. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-26

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:45, w Sali Obrad Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (parter, sala nr 5), Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Umowa o dofinansowanie projektu dotyczącego kosztów bieżących i animacji podpisana!!!

W dniu 17.06.2019r. Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan podpisały, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy", umowę o dofinansowanie projektu pt. "Koszty bieżące i animacja LGD "Dolina Drwęcy"", nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0002/19 dotyczącego kosztów bieżących i animacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr umowy: UM_WR.433.1.082.2019. Całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż: 1 557 630,50 zł z czego nie mniej niż 50% łącznych kosztów stanowią koszty przeznaczone na animację. Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 1 479 748,97 zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż:  1 479 748,97 zł, co stanowi: nie więcej niż 95% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-06-17

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • terminy konsultacji
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-11

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru grantobiorców oraz procedury oceny i wyboru grantobiorców!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru grantobiorców oraz procedury oceny i wyboru grantobiorców. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl).

Zachęcamy do rezerwowania sobie czasu 22.06.2019r. aby wspólnie z nami spędzić sobotnie popołudnie!!! Zapraszamy na naszą kolejną imprezę promocyjną, tym razem w Gminie Zbójno :)

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-06-04

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-05-31

Szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej!!!

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 1/2019 (rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie), w dniu 30.05.2019r. w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z dokumentacją naborową, w szczególności z biznesplanem oraz kryteriami oceny wniosków. 

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-05-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” - SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-05-31
 • terminy konsultacji
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-05-16
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-05-14

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-05-08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” - SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-05-07

Nabór na stanowisko Animatora rozwoju lokalnej społeczności!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Animatora rozwoju lokalnej społeczności.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY” - ANIMATOR

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-04-24

Terminy spotkań informacyjnych w miesiącu kwietniu!!! Zapraszamy!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-04-16

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania podpisana!!!

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy pn.: "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych". Projekt realizować będziemy w okresie kwiecień-wrzesień 2019r. ze Stowarzyszeniem Turystycznym Kaszuby, LGD Pojezierze Brodnickie, LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, LGD Ziemia Wąbrzeska.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-04-10

Konsultacje zmian załącznika nr 5 LSR - Planu komunikacji oraz procedury oceny i wyboru operacji!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian zalacznika nr 5 LSR - Planu komunikacji oraz procedury oceny i wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Na zgłaszanie uwag jest czas do 12.04.2019r., do godz. 14:00.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 15:00, w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy", Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Nabór na stanowisko Animatora rozwoju lokalnej społeczności!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Animatora rozwoju lokalnej społeczności.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”

 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2019-04-02

Uwaga!!! Zmiana godzin pracy Biura!!!

Informujemy, że od 01.04.2019r. Biuro LGD będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-03-25

Wręczenie nagród Laureatom konkursu plastycznego: "Najpiękniejsze krajobrazy i cuda przyrody obszaru LGD "Dolina Drwęcy". Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!!!!

 • Laureaci
 • Zwycięskie prace
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-03-30

Wręczenie nagród Laureatom konkursu plastycznego: "Turystyka na obszarze LGD "Dolina Drwęcy" oczami młodych mieszkańców". Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!!!!

 • Laureaci
 • Zwycięskie prace
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-03-30

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 28.03.2019r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Informacja z posiedzenia Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

W dniu 18 marca 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" o godz. 17:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w sprawie wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o dofinansowaniu przez Beneficjenta – Gmina Kowalewo Pomorskie, tytuł operacji: Rewitalizacja centrum wsi w Chełmońcu poprzez modernizację remizo-świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe; nr Umowy o przyznaniu pomocy: WP-II-C.433.7.15.2018 z dnia 31 stycznia 2019r.
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2019-03-22
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2019-03-22

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 15:45, w Sali Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń  (parter, sala nr 1), Plac 1000-lecia 25,  87-400 Golub-Dobrzyń.

Pierwsze umowy o powierzenie grantu podpisane!!!

W dniu 14.03.2019r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" podpisano pierwsze umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.236.2017 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 28 grudnia 2017r.
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2019-03-14

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru operacji oraz procedury oceny i wyboru operacji!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020, kryteriów wyboru operacji oraz procedury oceny i wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Na zgłaszanie uwag jest czas do 28.03.2018r., do godz. 15:00.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - wydanie opinii w sprawie możliwości zmiany umowy

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 17:15  w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór 2 kandydatów na stanowisko specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

 • -
 • -

Uwaga!!! Zmiana terminu spotkania w Gminie Zbójno - spotkanie odbędzie się w czwartek 21.02 (zamiast środy 27.02). za utrudnienia przepraszamy!!!

 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2019-02-19

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2018/G

W dniu 11 lutego 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 18:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 4/2018/G (zakres tematyczny naboru: lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2018/G

W dniu 11 lutego 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:45 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2018/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o  charakterze środowiskowym)

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2018/G

W dniu 11 lutego 2019r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem wniosków w sprawie powierzenia grantu w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 1/2018/G (zakres tematyczny naboru: utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej)
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2019-02-12

Ważna informacja dla Wnioskodawców naboru nr 3/2018 (rewitalizacja)!!!

Informujemy, że pod ogłoszeniem naboru wniosków nr 3/2018 (https://www.lgddolinadrwecy.org.pl/202,nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-2014-2020?tresc=1413) zamieściliśmy Komunikat Departamentu Wdrażania EFRR dotyczący zmian procedury odwoławczej w konkursach ogłoszonych przez LGD w ramach osi priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020 - wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-02-07

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2018/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 18:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2018/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:45 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2018/G

Posiedzenie odbędzie się w dniu 11 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Warsztat refleksyjny

W dniu 25.01.2019 r. odbył się warsztat refleksyjny, który poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”: Ewa Kwiesielewicz-Szyszka oraz Krzysztof Kanabaj. W warsztacie udział wzięli członkowie LGD, przedstawiciele Rady, Zarządu, pracownicy Gmin z obszaru działania LGD, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego gościł p. Kacper Szary – Kierownik Biura Wdrażania Projektów LEADER w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Warsztat zorganizowany był w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów zaprezentowano zestawienia i materiały z realizacji LSR. Omówiono postęp finansowy i rzeczowy, funkcjonowanie LGD i biura. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru.

Uczestnicy Warsztatu wspólnie odpowiedzieli na pytania wynikające z Wytycznej nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2019-01-30

Wizyta studyjna - Wąbrzeźno 23.01.2019r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w dniu 23.01.2019r. uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Wąbrzeźna.

Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk co ma pobudzić lokalnych liderów do zwiększenia swojej aktywności, rozszerzenia oferty Stowarzyszeń działających na obszarze działania LGD. Wyjazd zorganizowany był w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

W wyjeździe uczestniczyło 30 osób – pracownik Biura oraz Liderzy Organizacji działających na obszarze działania Stowarzyszenia.

W środę, 23.01.2019 r. rankiem wyruszyliśmy w podróż – ok. godz. 10:00 dotarliśmy do celu, którym był Urząd Miasta Wąbrzeźna. Zostaliśmy  przywitani przez Burmistrza Wąbrzeźna, przedstawicieli Ośrodka „TŁOK” oraz Spółdzielni Socjalnej BAZA. Podczas krótkiej prelekcji zaprezentowano nam przedsiębiorstwa społeczne oraz współpracę pomiędzy Urzędem a podmiotami ekonomii społecznej.

Podczas wizyty studyjnej swoją działalność przedstawiły nam lokalne organizacje i przedsiębiorstwa społeczne:

 • Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Metamorfoza, w którym uczestnicy mogli skorzystać z usług fryzjerskich oraz kosmetycznych

 • Fundacja Rozwijalnia poprowadziła dla uczestników warsztaty jogi

 • Zakład Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie, w którym można było skorzystać z usług Kręgielni Mango.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wizyta studyjna była bardzo udana  a także wszystkim osobom, które nas gościły, które specjalnie dla nas występowały, prowadziły zajęcia warsztatowe. Specjalne podziękowania kierujemy do uczestników wyjazdu – to dzięki Wam atmosfera podczas wyjazdu była przesympatyczna.

 • -
 • -
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2019-01-30
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-01-18

Zapraszamy na spotkania informacyjne!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2019-01-17
 • -
Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
-
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 5623

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-04 14:53

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
Deklaracja Dostępności
powered by netadmin 7.25