2018
DZISIAJ JEST: 1 października 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Donaty, Igora
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:AKTUALNOŚCI > 2018 >

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 17.12.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców!!!

W dniu 20.12.2018r. (czwartek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców zasad udzielania wsparcia w związku z trwającymi naborami wniosków o powierzenie grantu (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS). Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-12-27

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

W dniu 19.12.2018r. (środa) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru grantobiorców (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS). Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. W związku z ogłoszonymi naborami na granty, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny grantobiorców, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-12-27
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-12-11

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Rady!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Rady. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Na zgłaszanie uwag jest czas do 15.12.2018r.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-12-04

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018/G - lider/animator Aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018/G - aktywizacja społeczno-zawodowa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018/G - utworzenie klubu młodzieżowego oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018/G - utworzenie klubu samopomocy oraz świetlicy środowiskowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-11-21
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-11-15

Zapraszamy chętnych do Biura po terminarze i kalendarze na 2019r.!!!

Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" w ramach "Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji" wydała terminarze tygodniowe oraz kalendarze ścienne na 2019r. Terminarze zawierają wkładkę informującą o możliwości pozyskania dofinansowania w ramach LSR - projekty grantowe (EFS), natomiast kalendarze zawierają prace Laureatów konkursu plastycznego "Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym".

Koszt zadania związany jest z działaniami informacyjno-promocyjnymi związanymi z naborami wniosków. Przygotowanie publikacji ma na celu zapewnienie informacji dla potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania, promocji LSR, przekazania informacji o planowanych naborach wniosków, aktywizacja przedstawicieli grup wykluczonych i defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy poprzez wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji oraz zachęty do udziału w projektach grantowych.

 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-11-06

Konsultacje zmian LSR na lata 2014-2020!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag osobiście w Biurze LGD lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Na zgłaszanie uwag jest czas do 15.11.2018r.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-10-31

Warsztaty z aktywizacji społecznej

W dniu 22 października odbyły się warsztaty z aktywizacji społecznej - warsztaty tworzenia wianków na Dzień Wszystkich Świętych. Warsztaty rozpoczęły się od wspólnego spaceru, podczas którego mieliśmy okazję odwiedzić miejsca związane z Marią Dąbrowską, która przebywała w miejscowości Płonne i inspirowała się napotkaną kulturą podczas pisania swojej powieści "Noce i dnie". Główną częścią warsztatów było samodzielne wykonanie wiązanek na Dzień Wszystkich Świętych. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i miłą atmosferę!!!

Dziękujemy Fundacji Nocy i Dni z Płonnego za  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-10-25

Warsztaty z aktywizacji społecznej - II edycja

W dniu 13 października odbyły się warsztaty z aktywizacji społecznej - II edycja. Tym razem uczestnicy zostali zaproszeni na warsztaty muzyczne do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. O 11:40 wyruszyliśmy wspólnie z Golubia-Dobrzynia i autokarem dotarliśmy do Szafarni, gdzie czekało na nas mnóstwo atrakcji. Podczas warsztatów muzycznych mieliśmy okazję poznać budowę fortepianu, spróbować swoich sił podczas gry na fortepianie, a także po krótkim rozśpiewaniu wspólnie pośpiewać. Na koniec czekała na nas atrakcja - ognisko i kiełbaski :) Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i miłą atmosferę!!!

Celem warsztatów była promocja LSR poprzez warsztaty aktywizacji społecznej, które mają zachęcić osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie do wzięcia udziału w grantach.

Dziękujemy Pracownikom Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni za  przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-10-15
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-10-12
 • -

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 5/2018

W dniu 18 września 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 5/2018 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 • -

Dziękujemy za udział w Festynie "Jesień w Dolinie Drwęcy"!!!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS – zorganizowało Festyn "Jesień w Dolinie Drwęcy" na Placu za Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kowalewie Pomorskim.

Głównym celem Festynu "Jesień w Dolinie Drwęcy" była promocja LSR, przedstawienie jej głównych założeń oraz przekazanie informacji o planowanych i zakończonych naborach wniosków.

Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kowalewie Pomorskim (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami.

Podczas festynu zaprezentowali się: Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic,  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, p. Eryk Kołodziej, Grupa Cyrkowa Heca.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w Festynie "Jesień w Dolinie Drwęcy"

Zdjęcia z Festynu "Jesień w Dolinie Drwęcy" znajdują się w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-09-21

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

W dniach 13/14.09.2018r. (czwartek/piątek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru grantobiorców (w ramach projektu grantowego z osi 11 RPO WKP 2014-2020 - EFS). Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. W związku z planowanymi w IV kwartale bieżącego roku naborami na granty, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny grantobiorców, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-09-21

Pierwsze doświadczenia RLKS!!!

W dniach 13.–14.09.2018r. uczestniczyliśmy w dwudniowym Seminarium „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Województwie Kujawsko-Pomorskim – pierwsze doświadczenia”, organizowanym w Jajkowie (gm. Brzozie) przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w partnerstwie z Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Sieci LGD.
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-09-12

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 5/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 18 września 2018r. (wtorek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zapraszamy na kolejną edycję naszej imprezy promocyjnej!!! Tym razem spotykamy sie w Kowalewie Pomorskim!!!

 • impreza promocyjna
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-09-05

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 4/2018

W dniu 30 sierpnia 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 4/2018 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy 09.09.2018r. na Dożynki Gminy Ciechocin w Piotrkowie, podczas których będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-09-03

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 4/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018r. (czwartek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-08-20

W najbliższą niedzielę zapraszamy na ostatnie spotkanie z Patrolem Historycznym - Pluskowęsy Gmina Kowalewo Pomorskie godz: 11:00-14:00!!!

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy na Dożynki Gminne oraz Pożegnanie Lata w Golubiu-Dobrzyniu, podczas których będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Najbliższe spotkania:

 • Dożynki Gminy Kowalewo Pomorskie (Pluskowęsy) - 19.08.2018r.,
 • Pożegnanie Lata - Golub-Dobrzyń, przy Hali Sportowej, ul. Sosnowa - 25.06.2018r.,
 • Dożynki Gminy Golub-Dobrzyń (Owieczkowo) - 26.08.2018r.,
 • Dożynki Gminy Zbójno (Zbójno) - 26.08.2018r.,
 • Dożynki Gminy Radomin (Dulsk) - 26.08.2018r.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-08-16

Wizyta przedstawicieli LGD Brama na Podlasie

W dniu 07.08.2018r. odwiedzili nas przedstawiciele LGD Brama na Podlasie. Podczas spotkania podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami z wdrażania wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Można było zauważyć, że mimo dzielących nas kilometrów mamy podobne problemy z wdrażaniem swoich Strategii. Na szczęście nie brakuje nam również sukcesów związanych z osiąganiem założonych wskaźników :) Dziękujemy za miłe spotkanie!!!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-08-14

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 3/2018

W dniu 19 lipca 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr 3/2018 (numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18) w zakresie: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR).

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 16.07.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Dziękujemy za miłe słowa i docenienie naszej pracy :)

 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-07-25

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 3/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 19 lipca 2018r. (czwartek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-07-12
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-07-06

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018 - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w dniach 23-24.06.2018r. uczestniczyło w wyjeździe studyjnym na Pałuki

Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk co ma pobudzić lokalnych liderów do zwiększenia swojej aktywności, rozszerzenia oferty Stowarzyszeń działających na obszarze działania LGD. Wyjazd zorganizowany był w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z funduszu EFS.

W wyjeździe uczestniczyło 30 osób – pracownicy Biura, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” a także Liderzy  Organizacji działających na obszarze działania Stowarzyszenia.

W sobotę, 23.06.2018 r. rankiem wyruszyliśmy w podróż ok. godz. 10:00 dotarliśmy do celu, którym były  Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie. Zostaliśmy  przywitani przez przedstawicieli COP.

Tego dnia swoją działalność przedstawiły nam lokalne organizacje: LGD Pałuki Wspólna Sprawa, Stowarzyszenie Trochę Kultury, Klub sportowy Szosa Żnin oraz Stowarzyszenie Pałuckie WOPR. Przewodnik oprowadził nas po Żninie oraz zwiedziliśmy Basztę na Żnińskiej starówce.

Następnego dnia przejechaliśmy kolejką wąskotorową do Wenecji. Na miejscu Przewodnik oprowadził nas po Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Ruinach Zamku Diabła Weneckiego.

Kolejnym punktem było odwiedzenie Stowarzyszenia Młode Dęby oraz prowadzonej przez nich Wioski tematycznej - Wioska Mocy. W wiosce braliśmy udział w grze terenowej, warsztatach, spotkaliśmy się z Zielarka, Panią Dendrolog oraz Łucznikim.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że wizyta studyjna była bardzo udana  a także wszystkim osobom, które nas gościły, które specjalnie dla nas występowały, prowadziły zajęcia warsztatowe. Specjalne podziękowania kierujemy do uczestników wyjazdu – to dzięki Wam atmosfera podczas wyjazdu była przesympatyczna.

 

Zdjęcia z wyjazdu w GALERII!!! Zapraszamy do oglądania :)

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-06-27

Dziękujemy za udział w Festynie "Lato w Dolinie Drwęcy"!!!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS- zorganizowało Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" w Świętosławiu przy Szkole Podstawowej.

 

Głównym celem Festynu "Lato w Dolinie Drwęcy" była promocji LSR, przedstawienie jej głównych założeń oraz przekazanie informacji o planowanych naborach wniosków.

Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono FHU BFF Adam Szulc (Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru LGD „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, zabawy z animatorami, konkursy z nagrodami.

 

Podczas festynu zaprezentowali się:

Dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Świętosławiu, Chór z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem, Ciechowiacy, Toruniacy, Teatr Vaśka, KGW Świętosław, KGW Małszyce, KGW Podzamek Golubski,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w Festynie "Lato w Dolinie Drwęcy"

 

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 

 Zdjęcia z Festynu "Lato w Dolinie Drwęcy" dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-07-02

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 2/2018

W dniu 21 czerwca 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 18:30 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2018 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Informacja z posiedzenia Rady - nabór nr 1/2018

W dniu 21 czerwca 2018r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w Golubiu-Dobrzyniu o godz. 16:15 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w związku z oceną i wyborem operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 1/2018 w zakresie: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Przed nami kolejny weekend z Patrolem Historycznym!!! Zapraszamy w sobotę do Radomina a w niedzielę do Ciechocina!!!

 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-05-17

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy na Golubsko-Dobrzyńską Noc Świętojańską (23.06) oraz II Rodzinny Piknik Kół Gospodyń Wiejskich (30.06), podczas których będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Na dzieci będzie czekało mnóstwo atrakcji :) Najbliższe spotkania:

 • 23.06.2018r. godz. 18:00 Przystań Zacisze w Golubiu-Dobrzyniu;
 • 30.06.2018r. godz. 15:00 Park przy Świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce
 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-06-15

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 04.06.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-06-14

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 2/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 18:30 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabór wniosków nr 1/2018

Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 16:15 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu.
 • -
  • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-06-13

Konferencja "Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości"

Zapraszamy w dniu 13.06.2018r. na godz. 12:00 do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia na Konferencję: "Publiczne instrumenty wspierania przedsiębiorczości", podczas której będziemy prezentować możliwości uzyskania wsparcia na założenie lub rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • konferencja zaproszenie
 • konferencja program
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-06-13
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-06-12

Zapraszamy na Wizytę Studyjną!!!!

 • -
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-06-06

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

W dniu 29.05.2018r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – typ projektu nr 1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących  obszary  problemowe  w  życiu społecznym i gospodarczym. Podczas szkolenia Magdalena Gadomska - Dyrektor Biura Wdrażania LSR - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach osi 7 RPO WK-P. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-06-05

Szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"!!!

W dniu 25.05.2018r. (piątek) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu-Dobrzyniu (Plac 1000-lecia 22a) odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" z procedury oceny i wyboru operacji. Szkolenie prowadziła Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD. W związku z ogłoszonymi naborami wniosków z poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 oraz osi 7 RPO WK-P 2014-2020, członkowie Rady zostali szczegółowo zapoznani z procedurą wyboru i oceny wniosków zarówno z PROW-u jak i RPO WK-P, a także oceną pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-29

Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy na Pikniki Rodzinne w Gałczewie oraz w Szafarni, podczas których będziemy prowadzić Mobilny Punkt Informacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Na dzieci będzie czekało mnóstwo atrakcji :) Najbliższe spotkania:

 • 30.05.2018r. godz. 9:00 Boisko Sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie;
 • 02.06.2018r. godz. 12:00 Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

 

 

 • Piknik Rodzinny Gałczewo
 • Piknik Rodzinny Szafarnia
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-25

Konkurs plastyczny - na prace konkursowe czekamy jeszcze tylko do 30.05.2018r.!!!

 • -

BIURO NIECZYNNE 22.05.2018r.!!!

Informujemy, że z uwagi na udział pracowników Biura LGD w szkoleniu w dniu 22.05.2018r. Biuro LGD będzie NIECZYNNE. Za utrudnienia przepraszamy!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018 - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (EFRR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Konsultacje zmian kryteriów wyboru operacji!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian Kryteriów wyboru operacji. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są również dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Spotkania konsultacyjne odbędą się podczas naszych comiesięcznych spotkań z mieszkańcami.
 • -

Zapraszamy na spotkania informacyjne!!!

W lipcu planujemy nabory wniosków z podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, dlatego warto już teraz przyjść i poznać zasady udzielania wsparcia.

 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-14

Ruszamy z Patrolem Historycznym!!!

Zachęcamy do podążania za karawaną historyczną, w której wezmą udział odtwórcy historyczni, rycerstwo, w tym rekonstruktorzy na koniach, żołnierze, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kuglarze i animatorzy prezentujący wybrane wątki historii odwiedzanych miejscowości. Szczegóły w zakładce Współpraca: Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią!!!

 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-05-10

Szkolenie dla Wnioskodawców!!!

W dniu 07.05.2018r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące zasad udzielenia wsparcia na operacje w zakresie - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych oraz Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Podczas szkolenia Katarzyna Sadowska - Specjalista ds. projektów w Biurze LGD - omówiła podstawowe zasady przyznania wsparcia oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Potencjalni Wnioskodawcy zapoznali się również z obowiązującymi w trakcie naborów kryteriami wyboru.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-09
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-05-07

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 - Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-04-11
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-03-26
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-03-19
 • -
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2018-02-14

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

W dniu 26.01.2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Walne Zebranie Członków - 26.01.2018r., godz. 16:00!!!

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w Sali Obrad Rady Miasta Golubia-Dobrzynia (sala nr 1 na parterze), ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
 • -
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2018-01-12

Konsultacje zmian LSR i dokumentów towarzyszących!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz dokumentów towarzyszących. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i zgłaszanie swoich uwag podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych lub drogą mailową (biuro@lgddolinadrwecy.org.pl). Projekty zmienianych dokumentów są również dostępne do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a. Spotkania konsultacyjne odbędą się podczas naszych comiesięcznych spotkań z mieszkańcami.
Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
-
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 4924

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-19 14:48

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.25