2016
DZISIAJ JEST: 19 lutego 2018
IMIENINY OBCHODZĄ: Konrada, Arnolda
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:AKTUALNOŚCI > 2016 >

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 27.10.2016r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". Spośród 73 członków zwyczajnych Stowarzyszenia uczestniczyło w nim 44 członków - było zachowane kworum niezbędne do podejmowania uchwał. Podczas posiedzenia członkowie zostali zapoznani ze zmianami wprowadzonymi do następujących dokumentów: Regulamin Rady, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Statut Stowarzyszenia. Po omówieniu zmian w każdym z w/w dokumentów członkowie głosowali nad uchwaleniem poszczególnych uchwał - wszystkie uchwały zostały uchwalone jednogłośnie. Po części zmieniającej w/w dokumenty odbyła się część wyborcza Walnego Zebrania Członków - w związku z upływem czteroletniej kadencji trzeba było wybrać nowy Zarząd. Kolejno podjęto uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, wyboru komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Zarządu, w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu (nadal obowiązuje liczba 7 członków Zarządu). Następnie członkowie Stowarzyszenia wskazali 8 kandydatów na członków Zarządu - wszyscy kandydaci wyrazili wolę kandydowania. Po przeprowadzeniu powszechnego, tajnego głosowania i podaniu wyników przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, podjęto uchwałę o wyborze członków Zarządu. W sprawach różnych Przewodniczący posiedzenia omówił bieżącą działalność Stowarzyszenia oraz planowane szkolenia dla członków Rady Stowarzyszenia oraz dla potencjalnych beneficjentów.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-10-28

« wstecz

Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
grafika
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 194

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-29 08:39

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.06