2015
DZISIAJ JEST: 1 października 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Donaty, Igora
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:AKTUALNOŚCI > 2015 >

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - konsultacje projektu dokumentu!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" informuje że w Biurze Stowarzyszenia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) dostępny jest projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" do wizyty w Biurze i zapoznania się z projektem oraz zgłaszanie swoich uwag.

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-12-11

Otwarty Dzień Konsultacyjny!!!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w dniu 08.12.2015r. (wtorek) w godz: 10:00 - 18:00 do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" (Plac 1000-lecia 22 a, 87-400 Golub-Dobrzyń) na Otwarty Dzień Konsultacyjny do Lokalnej Strategii Rozwoju!!! W szczególności zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy". Będą mogli poznać Państwo założenia do LSR na lata 2014-2020 - diagnozę obszaru, analizę SWOT, proponowane cele, przedsięwzięcia i wskaźniki, kryteria wyboru operacji, plan komunikacji. Serdecznie zapraszamy!!!

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Ankieta - plan komunikacji!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Podane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania planu komunikacji LGD z otoczeniem, który zostanie wdrożony na obszarze LGD „Dolina Drwęcy” w perspektywie 2014-2020. Ankietę po wypełnieniu prosimy przesłać na adres e-mail:  biuro@lgddolinadrwecy.org.pl do dnia 10 grudnia 2015 r.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Zarząd LGD „Dolina Drwęcy”

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  • -
  • -
  • -
  • -
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza do konsultacji Diagnozę, Analizę SWOT oraz propozycje celów i przedsięwzięć będące kluczowymi elementami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest również do wglądu w biurze  LGD, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD Plac 1000-lecia22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

W dniu 21.09.2015r. zakończyliśmy cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami mających na celu wypracowanie analizy SWOT i celów do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Masz ciekawy pomysł na rozwój swojej miejscowości - zgłoś go do nas!!!

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" będzie realizowana w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 i 11).
Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów mailowo na adres: lgddolinadrwecy@neostrada.pl

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wsparciem będą mogły być objęte m.in. następujące działania:
  - rozwój przedsiębiorczości społecznej;
  - rewitalizacja miejscowości;
  - integracja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem;
  - organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna;
  - podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
  - podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;
  - rozwój produktów lokalnych;
  - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
  - zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wspólnie możemy zmienić nasz Powiat!!!

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-08-18

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" przystąpiło do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zwracamy się do Państwa z prośbą o współtworzenie tego ważnego dokumentu. W związku z tym zapraszamy do naszego Biura celem wypełnienia ankiety konsultacyjnej bądź zgłaszanie pomysłów na działania, które chcą Państwo abyśmy realizowali. Chcemy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania!

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem. Projekt LSR jest również  dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, ul. Rynek 17.

Ewentualne uwagi, propozycje zmian lub uzupełnień prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl, drogą pocztową lub osobiście w Biurze LGD w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17.

Uwaga beneficjenci!!!

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku o płatność ostateczną do dnia 31.03.2015r.
Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
-
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 2974

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26 14:33

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.25