2011
DZISIAJ JEST: 29 września 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Michała, Rafała
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:AKTUALNOŚCI > 2011 >

Lista wybranych operacji – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

Ogłoszenie

Zgodnie z postanowieniami procedury w zakresie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LSR) wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości załączoną listę operacji wybranych do finansowania, w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (termin składania wniosków: od 26.09.2011r. do 24.10.2011r.).

 

Informuje się ponadto, iż operacji nie wybranych do finansowania w ramach LSRnie wybrano. 

Lista wybranych operacji – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Ogłoszenie

 

Zgodnie z postanowieniami procedury w zakresie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LSR) wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości załączoną listę operacji wybranych do finansowania, w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”(termin składania wniosków: od 26.09.2011r. do 24.10.2011r.).

 

Informuje się ponadto, iż operacji nie wybranych do finansowania w ramach LSRnie wybrano. 

Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w dniach 21-22.10.2011r. zorganizowało szkolenie  z zakresu rozwoju lokalnego. Szkolenie to obejmowało zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne. Uczestnicy szkolenia wyjechali w ramach wizyty studyjnej do wsi tematycznych Wiżajny, Burniszki, Stankuny, gdzie mogli zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami z zakresu rozwoju lokalnego. W szkoleniu udział wzięło dwudziestu mieszańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”.

Informuję, iż w biurze LGD „Dolina Drwęcy” znajdują się zdjęcia z tego szkolenia. Wszystkich zainteresowanych uczestników zapraszamy do biura w celu skopiowania sobie zdjęć.

Zdjęcia ze szkolenia do obejrzenia w naszej GALERII. Zapraszamy!

Lista ocenionych operacji - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej "

Ogłoszenia

Zgodnie z postanowieniami procedury w zakresie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LSR) wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości załączoną listę ocenionych operacji, w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (termin składania wniosków: od 26.09.2011r. do 24.10.2011r.).

Informujemy o możliwości złożenia odwołania od wyników w/w oceny, zgodnie z procedurą określoną w LSR.

Lista ocenionych operacji - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Ogłoszenie

Zgodnie z postanowieniami procedury w zakresie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LSR) wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości załączoną listę ocenionych operacji, w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (termin składania wniosków: od 26.09.2011r. do 24.10.2011r.).

Informujemy o możliwości złożenia odwołania od wyników w/w oceny, zgodnie z procedurą określoną w LSR.

Lista wybranych operacji – Małe projekty

Ogłoszenie

Zgodnie z postanowieniami procedury w zakresie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LSR) wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości załączoną listę operacji wybranych do finansowania, w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi(termin składania wniosków: od 29 sierpnia 2011 r. do 20 września 2011 r.)

Informuje się ponadto, iż operacji nie wybranych do finansowania w ramach LSRnie wybrano. 

Lista wybranych operacji – Odnowa i rozwój wsi

Ogłoszenie

Zgodnie z postanowieniami procedury w zakresie oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LSR) wraz z kryteriami zgodności operacji z LSR i wyboru operacji na podstawie kryteriów wyboru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości załączoną listę operacji wybranych do finansowania, w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (termin składania wniosków: od 29 sierpnia 2011 r. do 20 września 2011 r.).

Informuje się ponadto, iż operacji nie wybranych do finansowania w ramach LSRnie wybrano. 

Lista ocenionych operacji - Odnowa i rozwój wsi

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości załączoną listę ocenionych operacji, w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (termin składania wniosków: od 29 sierpnia 2011 r. do 20 września 2011 r.). 

Lista ocenionych operacji w ramach małych projektów

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” (LGD), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości załączoną listę ocenionych operacji, w ramach prowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi(termin składania wniosków: od 29 sierpnia 2011 r. do 20 września 2011 r.). 

Projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzysznia LGD "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. 

Ogłaszamy konkurs w zakresie „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw"

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: od dnia 26 września 2011 roku do dnia 24 października 2011 roku.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy", ul. Rynek 17,
87-400 Golub-Dobrzyń (od poniedziałku do czwartku w godzinach: 10:00 - 18:00, w piątek
w godzinach: 8:00 - 16:00).

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu
w wersji papierowej
.

 Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:  195 000,00 zł.

Dokumenty do pobrania:  

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się również w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" - www.lgddolinadrwecy.org.pl

Informacji udziela także Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". Pytania należy kierować na adres email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub telefonicznie: (56) 682 03 53.  

  • autor: Marta Kosińska

 Ogłaszamy konkurs w zakresie "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej " 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: od dnia 26 września 2011 roku do dnia 24 października 2011 roku.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy", ul. Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń (od poniedziałku do czwartku w godzinach: 10:00 - 18:00, w piątek w godzinach: 8:00 - 16:00).

Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

 Wnioski należy składaćbezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 182 700,00 zł. 

Dokumenty do pobrania : 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się również w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" - www.lgddolinadrwecy.org.pl

Informacji udziela także Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". Pytania należy kierować na adres email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub telefonicznie: (56) 682 03 53.  

  • autor: Marta Kosińska

Festyn „Barwy Lata Dary Jesieni”

W roku bieżącym realizowane przez nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” przedsięwzięcie – operacja pn.: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 20011-2015”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „LEADER”, działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, przewiduje udział naszej organizacji w zewnętrznych targach promocyjnych. Wybranym przez nas wydarzeniem, w ramach którego zamierzamy promować obszar, na którym prowadzimy swoją działalność (teren gmin: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno), będzie Festyn „Barwy Lata Dary Jesieni”. Odbędzie się on 10 września 2011 r. w Przysieku ( w ramach festynu odbędą się XVII Krajowe Dożynki Ekologiczne oraz Święto Ziemniaka).W ramach w/w wydarzenia zamierzamy zorganizować własne stoisko promocyjne, reprezentujące walory całego obszaru „Doliny Drwęcy”, w tym działania podejmowane przez mieszkańców/lokalne organizacje w zakresie rękodzieła, lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinariów, działalności turystycznej i okołoturystycznej.

            W związku z tym, iż na powyższy wyjazd zamierzamy wynająć autobus, dysponować będziemy dodatkowo wolnymi miejscami również dla tych osób, które zainteresowane są jedynie uczestnictwem w targach jako osoba zwiedzająca.

            Zarówno osoby zainteresowane prezentacją własnej działalności w ramach naszego stoiska jak i osoby zwiedzające – prosimy o możliwie szybki kontakt z naszym biurem (decyduje kolejność zgłoszeń), telefonicznie pod numerem 56 682 03 53 lub osobiście, ul. Rynek 17

w Golubiu-Dobrzyniu.

            Koszt przejazdu wynajętym autobusem na trasie Golub-Dobrzyń – Przysiek – Golub-Dobrzyń pokryty zostanie w całości w ramach realizowanego przedsięwzięcia przez nasze stowarzyszenie.

            Zamierzamy dodatkowo przeznaczyć środki finansowe na organizację naszego stoiska i przygotowanie możliwie  atrakcyjnych ekspozycji promujących obszar „Doliny Drwęcy”. W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia własnych pomysłów na przygotowanie ekspozycji promującej nasz wspólny teren.

            Mając na uwadze powyższe, zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w przygotowaniu naszego stoiska, prezentacji własnej działalności, która odnosi się w szczególności do rękodzieła, lokalnego dziedzictwa kulturowego, kulinariów, działalności turystycznej i okołoturystycznej, na spotkanie organizacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2011 o godz. 16:00 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, sala posiedzeń Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

  • autor: Marta Kosińska

Ogłaszamy konkurs w zakresie "Odnowy i rozwoju wsi"

  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 Termin składania wniosków: 29 sierpnia 2011 r. -  20 września 2011 r.

 Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" ul. Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń (od poniedziałku do czwartku w godzinach: 10:00 - 18:00, w piątek w godzinach 8:00-16:00).

 Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

 Limit środków dostępnych w konkursie:  1 296 836,00 złotych.

 Dokumenty do pobrania:  

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się również w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" - www.lgddolinadrwecy.org.pl

Informacji udziela także Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". Pytania należy kierować na adres email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub telefonicznie: (56) 682 03 53.  

  • autor: Marta Kosińska

Ogłaszamy konkurs dla działania "Małe Projekty"

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi

Termin składania wniosków: 29 sierpnia 2011 r. -  20 września 2011 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy" ul. Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń (od poniedziałku do czwartku w godzinach: 10:00 - 18:00, w piątek w godzinach: 8:00 - 16:00).

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej.

  

Wnioski należy składaćbezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:  215 000,00 złotych.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków znajdują się również w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" - www.lgddolinadrwecy.org.pl

Informacji udziela także Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". Pytania należy kierować na adres email: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub telefonicznie: (56) 682 03 53. 

  • autor: Marta Kosińska

UWAGA !!!

W związku z zarzadzeniem Prezesa ARiMR nr 57/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. poniżej zamieszczamy formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 5z.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje od dnia 18 lipca 2011 r.

Jenakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku w wersji 5z na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, albo po jego udostepnieniu, jednak nie później niż do 10.10.2011 r., nie będzie wezwany do złożenia wniosku na nowym formularzu.

Poniżej zamieszczamy nowy formularz wniosku w wersji 5z wraz z instrukcja jego wypełniania: 

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu .

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami. Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

  • autor: Marta Kosińska

Społeczne konsultacje dokumentu Lokalnej Strategi Rozwoju z mieszkańcami obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" prowadzi konsultacje dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju z mieszkańcami obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy". W tym celu zamieszczamy projekt dokumentu zmienionej Lokalnej Strategii Rozwoju. W dokumencie dodany tekst został zaznaczony kolorem zielonym, tekst usunięty kolorem żółty i dodatkowo skreślony, a zmienione kwoty oraz zapisy w harmonogramie poprawione są kolorem czerownym.

Wszelkiego rodzaju uwagi bądź sugestie, proszę zgłaszać osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" lub drogą elektroniczną na adres e-mail lgddolinadrwecy@neostrada.pl do dnia 19 stycznia 2011 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
-
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 1617

Ostatnia aktualizacja: 2015-10-05 15:32

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.25