Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
DZISIAJ JEST: 1 października 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Donaty, Igora
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:WSPÓŁPRACA > Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było" >

Podpisanie umowy

      W dniu 9 sierpnia 2013 w Toruniu, zawarta została umowa przyznania pomocy dla operacji pn. „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było”.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentował Pan Michał Korolko - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Partnerów projektu współpracy tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” reprezentowały Panie Magdalena Gadomska – Prezes Zarządu i Marta Iwan – Wiceprezes Zarządu, Fundację Lokalna Grupa Działania „Wieczno” reprezentowali Panowie Zenon Wilczyński -Prezes Zarządu i Mariusz Bartosik – Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe reprezentował Pan Piotr Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu i Pani Renta Gołębiewska – Członek Zarządu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ reprezentowali Panowie Henryk Kowalski – Prezes Zarządu i Kazimierz Wolfram – Wiceprezes Zarządu.

 

  • autor: Marta Iwan
  • -

Umowa partnerska

Dnia 27 grudnia 2012 r., została podpisana umowa partnerska pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z siedzibą w Gałczewie, Fundacją Lokalna Grupa Działania „Wieczno” z siedzibą w Wąbrzeźnie, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ z siedzibą w Wąpielsku na rzecz realizacji projektu pn. „Ziemia Dobrzyńska       i Chełmińska – promocja jakiej nie było.

Partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji projektu współpracy w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013.

  • autor: Marta Iwan

Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska- promocja jakiej nie było"

 

„Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było”

 

      Na podstawie umowa zawartej w dniu 27 grudnia 2012 r., pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” z siedzibą w Gałczewie, Fundacją Lokalna Grupa Działania „Wieczno” z siedzibą w Wąbrzeźnie, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ z siedzibą w Wąpielsku rozpoczęła się w czerwcu br. realizacja projektu pn. „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było, w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego PROW 2007-2013.

    Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów założonych w Lokalnych Strategiach Rozwoju Lokalnych Grup Działania – Partnerów Projektu. Celem ogólnym operacji jest wzrost rozpoznawalności regionu, walorów turystycznych obszaru Partnerów projektu wśród jego mieszkańców i turystów poprzez wydanie przewodnika z mapą turystyczną oraz multimedialnego przewodnika – aplikacji mobilnej, a także aktywizacja społeczności przyczyniająca się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej. Projekt partnerski pn. „ Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było” wychodzi naprzeciw rosnącym nowoczesnym i nowatorskim rozwiązaniom, obserwowanym w obecnym świecie turystycznym. Sama Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska, to obszar bogaty historycznie, przeżywający wzloty i upadki, wsławiony walką z okupantami, powstaniami i licznymi wojnami. Partnerzy projektu podjęli decyzję mającą na celu szeroko rozumianą promocję obszaru z wykorzystaniem innowacyjnych, wcześniej niespotykanych   i niestosowanych działań.

Pierwszym z takich działań będzie opracowanie i przygotowanie aplikacji mobilnej – oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony czy tablety, zawierające informacje o najważniejszych i najpiękniejszych zabytkach, miejscach obszaru objętego projektem.

Kolejnym działaniem będzie organizacja konkursu fotograficznego pn. „ LGD w obiektywie – tajemnice przydrożnych figurek i kapliczek”, dla mieszkańców 4 LGD zaangażowanych
w projekt. Konkurs skierowany będzie do fotografów amatorów. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe ale również możliwość dalszej promocji
w postaci umieszczenia ich zdjęć w kalendarzu na rok 2014, którego wydanie jest kolejnym krokiem mającym na celu promocję tak różnorodnego i pięknego obszaru.

W ramach realizowanego projektu przygotowany zostanie również przewodnik po Ziemi Dobrzyńskiej i Chełmińskiej pn. „Chełmińsko - Dobrzyński szlak turystyczny” z załącznikiem    w postaci mapy turystycznej.

Podsumowaniem i zwieńczeniem projektu będzie konferencja integracyjno-kulturalno-promocyjna .

Realizację projektu zaplanowano na okres od czerwca 2013 r. do stycznia 2014 r.

Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska- promocja jakiej nie było"

Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
-
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 2258

Ostatnia aktualizacja: 2013-10-05 12:23

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.25