Pilotażowy Program LEADER+
DZISIAJ JEST: 1 października 2020
IMIENINY OBCHODZĄ: Donaty, Igora
JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
AKTUALNOŚCI
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
Projekt współpracy - "PATROL HISTORYCZNY - pogranicze chrześcijaństwa" - organizacja żywych spotkań z historią
Projekt współpracy - "Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
Wizyta studyjna do Wiosek Tematycznych w Borach Tucholskich, 24-25.06.2017r
Piknik na Zamku Golubskim „Lato w Dolinie Drwęcy” - 18.06.2017r.
„Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy” 24.09.2017 - Radomin
Wizyta studyjna na Pojezierze Brodnickie 21-22.10.2017r.
Wizyta Studyjna - Pałuki 23-24.06.2018
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy" 16.06.2018r. - Świętosław
Jesień w Dolinie Drwęcy" 16.09.2018r.
Festyn "Lato w Dolinie Drwęcy", Działyń, 22.06.2019r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
logotypy unijne
JESTEŚ TU:LEADER + > Pilotażowy Program LEADER+ >
Pilotażowy Program Leader +

Realizacja działania ma na celu przygotowanie społeczności wiejskich do wdrażania Inicjatywy współnotowej Leader, wspomagającej wprowadzenie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich poprzez tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz podejmowanie przez nie działań  na rzecz rozwoju i promocji regionu.  Pilotażowy Program Leader +  ma sprzyjać lepszemu wykorzystaniu  potecjału rozwojewego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej , a także przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi. Zasadniczym celem Działania "Pilotażowego Programu Leader +" jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych  i ch zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Czas trwania dzialania obejmuje lata 2004-2006. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast Instytucją wdrażającą Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Wdrażanie PPL + podzielone zostało zostało na dwa tzw. Schematy:

Schemat I

Celem Schematu I jest utworzenie sformalizowanych Lokalnych Grup Działania, które jako partnerstwa trójsektorowe (sektor publiczny - prywatny - społeczny) - środowiska lokalne dokonają analizy mozliwości rozwojowych terenów wiejskich, a następnie opracowanie ZintegrowanejStrategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). W ramach schematu I realizowane są działania szkoleniowe, informacyjne,  oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Natomisat schemat II ma służyć Lokalnym Grupom Działania posiadającymodpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjno-organizacyjny, niezbędny do zarządzania środkami publicznymi , celem realizacji działań zapisanych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Schemat II to zatem promocja obszarów wiejskich, animowanie współpracy partnerów lokalnych - wdrożenie pomysłów zawrtych w ZSROW.

Schemat II

Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym uwzględniających w szczególności :

-turystykę;

-ochronę oraz promocję środowiska naturalnego;

-ochronę oraz promocję zasobów historyczno-kulturowych;

-popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.

ZSROW przygotowana z inicjatywy  środowisk lokalnych w ramach schematu I i wdrażania  w ramach schematu II określi kierunki rozwoju objętych nimi obszarów.

 

Unia Europejska Leader Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY - -

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-
GALERIA
-
SPRAWOZDANIA / RELACJE
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
NEWSLETTER
INTRANET
login
hasło

STATYSTYKI

Odwiedziło nas: 3701

Ostatnia aktualizacja: 2010-04-09 17:46

© Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"
powered by netadmin 7.25