AKTUALNO?CI  
 
DZISIAJ JEST: 22 Styczeń 2017 IMIENINY OBCHODZĄ: Wincentego, Anastazji JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
 
 
AKTUALNOŚCI
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy - Białkowo, 18.09.2016r.
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
JESTEŚ TU: AKTUALNOŚCI /

Uwaga!!! Zmiana terminu konsultacji w Gminie Radomin!!!

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-01-19
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2017-01-17
 • życzenia świąteczne
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-21

Szkolenia dla Beneficjentów!!!

W dniach 16-20.12.2016r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" prowadziło szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie tworzenia przedsiębiorstw przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-21

Szkolenia dla Beneficjentów!!!

W dniach 13-15.12.2016r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" prowadziło szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-21

Zmiana godzin funkcjonowania Biura!!!

Informujemy że w związku ze szkoleniami dla potencjalnych Beneficjentów organizowanych w dniach 13-20.12.2016r. Biuro LGD będzie czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 16:00-18:00. Za utrudnienia przepraszamy!!!

W pilnych sprawach można się kontaktować pod numerem 692 798 335.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-12

Szkolenia dla Beneficjentów

W dniach 08-12.12.2016r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Drwęcy" prowadziło szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną przed planowanym naborem wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-12-12
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-11-30

Spotkanie z Koordynatorami Gminnymi przed planowanym naborami

W dniu 23.11.2016r. w Biurze Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" odbyło się spotkanie z Koordynatorami Gminnymi przed planowanymi naborami wniosków dotyczącymi budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz inwestycji w infrastrukturę drogową gwarantującą spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego. Podczas spotkania zostały omówione główne zasady przyznawania wsparcia oraz lokalne kryteria wyboru, na podstawie których Rada LGD dokona wyboru operacji do dofinansowania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Gmin tworzących obszar działania LGD oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

 • spotkanie z Koordynatorami
 • spotkanie z Koordynatorami
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-11-23
 • konsultacje listopad
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-11-09

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy"

W dniu 27.10.2016r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy".
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-10-20

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Statutu wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami. Projekt LSR oraz Statutu jest również dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza do składania ofert - świadczenie usług polegających na prowadzeniu obsługi rachunkowo - księgowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2016-10-17
 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2016-09-30
 • autor: Magdalena Gadomska, data: 2016-09-26

Dziękujemy za udział w „Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy”!!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – w ramach wsparcia na funkcjonowanie LGD udzielanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków pochodzących z Funduszu EFS- zorganizowało w dniu 18.09.2016r. na Boisku sportowym przy Świetlicy Wiejskiej w Białkowie „Festyn Jesienny w Dolinie Drwęcy”. Gospodarzem miejsca był Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz.

Głównym celem „Festynu Jesiennego w Dolinie Drwęcy” była inauguracja wdrażania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz przedstawienie jej głównych założeń.

Organizację, koordynację i przeprowadzenie imprezy powierzono Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury „ANIMATOR”(Wykonawca wyłoniony został w sposób konkurencyjny w drodze „zaproszenia do składania ofert”). Wykonawca zadania zapewnił wszystkim uczestnikom z obszaru „Doliny Drwęcy” (gm. Golub-Dobrzyń, gm. Ciechocin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Radomin, gm. Zbójno, gm. Miasto Golub-Dobrzyń) oraz zaproszonym gościom, szereg atrakcji – m.in. udział w Festynie lokalnych artystów, muzyków i zespołów, którzy zaprezentowali swój kunszt artystyczny, a także lokalnych Wystawców, którzy wystawili swoje produkty rękodzielnicze i kulinarne nawiązujące do tradycji kulinarnych i rękodzielniczych obszaru „Doliny Drwęcy”.  Ponadto zapewniono wiele atrakcji najmłodszym uczestnikom Festynu – dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawy z Animatorami, bańki mydlane, konkursy z nagrodami.

Podczas Festynu panowała radosna rodzinna atmosfera. Mamy nadzieję że wszyscy uczestnicy opuszczali Festyn najedzeni       i zadowoleni.

Potrawy regionalne oparte na przepisach ludowych przygotowali:

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, , Koło Gospodyń Wiejskich w Nowogrodzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Gajewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Skępsku, Koło Gospodyń Wiejskich w Paliwodziźnie , Koło Gospodyń Wiejskich w Macikowie, Koło Gospodyń wiejskich w Podzamku Golubskim, Koło Gospodyń Wiejskich w Węgiersku, Koło Gospodyń Wiejskich w Cieszynach, Koło Gospodyń Wiejskich w Białkowie, p. Józef Oleszko, Stowarzyszenie Szansa dla Szafarni i Okolic.

Rękodzieło artystyczne zaprezentowali:

Koło Gospodyń Wiejskich we Wrockach (frywolitki), p. Malinowski Adam (świeczki),Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kowalewa Pomorskiego, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Koła Gospodyń Wiejskich w Pluskowęsach, p. Halina Kończalska (Gmina Ciechocin – KGW Miliszewy).

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali:

p.Karolina Zielińska (Kowalewo Pom.), p.Amelia Żuławska (Kowalewo Pom.), p.Oliwia Okońska (Ostrowite), Zespół „Folkowe nutki” ze Szkoły Podstawowej w Radominie, Szkoła Podstawowa (Gmina Zbójno), Zespół „Sonet”, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie, p.Monika Skibicka (Krążno), Orkiestra Dęta OSP w Nowogrodzie, .

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy” serdecznie dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, wszystkim zaproszonym gościom, wszystkim wystawcom oraz wszystkim uczestnikom imprezy za tak liczny i aktywny udział w „Festynie Jesiennym w Dolinie Drwęcy”.

 

                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                         Zarząd LGD "Dolina Drwęcy"

 

Zdjęcia z „Festynu Jesiennego w Dolinie Drwęcy" dostępne są w GALERII. Zapraszamy do obejrzenia!!!

 

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2016-09-22

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

 • spotkania informacyjne dla mieszkańców
  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-09-19

Nagrodzone zdjęcia konkursowe!!!

 • I miejsce - Piotr Brożek "Historia kołem się toczy"
  I miejsce - Piotr Brożek "Historia kołem się toczy"
 • II miejsce - Marta Wróblewska "Dawny Dwór w Płonnem"
  II miejsce - Marta Wróblewska "Dawny Dwór w Płonnem"
 • III miejsce - Wojciech Bartczak "Wrocki - Cmentarz rodowy...
  III miejsce - Wojciech Bartczak "Wrocki - Cmentarz rodowy rodziny Diener"
 • Wyróżnienie - Iwona Wrzesińska "Jezioro Jeziurki"
  Wyróżnienie - Iwona Wrzesińska "Jezioro Jeziurki"
 • Wyróżnienie - Piotr Brożek "Figura św. Antoniego w Płonnem"
  Wyróżnienie - Piotr Brożek "Figura św. Antoniego w Płonnem"
 • Joanna Frączek "Zabytkowa kapliczka przydrożna w...
  Wyróżnienie - Joanna Frączek "Zabytkowa kapliczka przydrożna w miejscowości Kołat"
 • Wyróżnienie - Zofia Płocharska "Odchodzący folklor"
  Wyróżnienie - Zofia Płocharska "Odchodzący folklor"
 • M. Bartczak "Hamer - pozostałości domów z parcelacji...
  Wyróżnienie - Marlena Bartczak "Hamer - pozostałości domów z parcelacji przedwojennej majątku"
 • Wyróżnienie - Agnieszka Wróblewska "Zapomniany cmentarz"
  Wyróżnienie - Agnieszka Wróblewska "Zapomniany cmentarz"
 • Wyróżnienie - Tomasz Szczepankowski "Muszla Koncertowa"
  Wyróżnienie - Tomasz Szczepankowski "Muszla Koncertowa"
 • Wyróżnienie - Wojciech Bartczak "Kujawa Mała - zabytkowa...
  Wyróżnienie - Wojciech Bartczak "Kujawa Mała - zabytkowa chałupa"
 • Wyróżnienie - Julia Cichocka "W starym młynie"
  Wyróżnienie - Julia Cichocka "W starym młynie"
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-09-16

Wyniki konkursu fotograficznego!!!

W dniu 13.09.2016r. Komisja konkursowa w składzie: Marta Iwan (Przewodniczący), Magdalena Gadomska, Elżbieta Górzyńska oraz Marcin Szynkiewicz, dokonała oceny zdjęć zgłoszonych w ramach konkursu fotograficznego pn. "LGD w obiektywie - tajemnice zapomnianych miejsc". Na konkurs wpłynęło 13 zgłoszeń (22 zdjęcia konkursowe). Wszystkie zgłoszenia były zgodne z regulaminem konkursu. Każdy z członków komisji przyznawał punkty w skali od 1 do 12 (najlepsze zdjęcie).

Wszystkim osobom, które dostarczyły swoje zgłoszenia gorąco dziękujemy!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-09-14

Zapraszamy na imprezę inaugurującą wdrażanie LSR na lata 2014-2020 oraz przedstawiąjącą jej główne założenia!!!

  • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-09-12

Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy 10.09.2016r. do Golubia-Dobrzynia na Piknik Rodzinny - Zakończenie Lata, podczas którego będziemy prowadzić Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju (namiot LGD pod sceną) – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-09-08

Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy na Dożynki Gminne, podczas których będziemy prowadzić Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Najbliższe spotkania 04.09.2016r. podczas Dożynek:

 • Gminy Ciechocin (Morgowo),
 • Gminy Radomin (Płonne).
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-08-31

Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy na Dożynki Gminne, podczas których będziemy prowadzić Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Najbliższe spotkania 28.08.2016r. podczas Dożynek:

 • Gminy Kowalewo Pomorskie (Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim),
 • Gminy Golub-Dobrzyń (Gajewo),
 • Gminy Zbójno (Działyń).
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-08-24

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

 • spotkania informacyjne sierpień
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-08-17

KONKURS FOTOGRAFICZNY
"LGD w obiektywie - tajemnice zapomnianych miejsc"

Celem konkursu jest promocja i ukazanie potencjału turystycznego, a także piękna obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”- Organizatora konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie fotografowie – amatorzy, osoby zameldowane na obszarze należącym do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 09.09.2016 r. do godz. 16:00 (liczy się data dostarczenia do biura).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.09.2016 r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w dniu 14.09.2016 r.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem. Projekt LSR jest również dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

W związku z rozpoczęciem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 będziemy organizować comiesięczne spotkania dla zainteresowanych osób w poszczególnych Gminach naszego obszaru działania oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór  na stanowisko specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem. Projekt LSR jest również dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

Umowa na realizację LSR na lata 2014-2020 podpisana!!!

W dniu 19 maja 2016r. w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się uroczystość podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" brały w niej udział Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan.
 • informacja do dofanansowaniu ze środków EFRROW

VI Piknik LEADER

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” organizuje wyjazd na VI Piknik LEADER!!!

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - konsultacje projektu dokumentu!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" informuje że w Biurze Stowarzyszenia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) dostępny jest projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" do wizyty w Biurze i zapoznania się z projektem oraz zgłaszanie swoich uwag.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-12-11

Otwarty Dzień Konsultacyjny!!!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w dniu 08.12.2015r. (wtorek) w godz: 10:00 - 18:00 do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" (Plac 1000-lecia 22 a, 87-400 Golub-Dobrzyń) na Otwarty Dzień Konsultacyjny do Lokalnej Strategii Rozwoju!!! W szczególności zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy". Będą mogli poznać Państwo założenia do LSR na lata 2014-2020 - diagnozę obszaru, analizę SWOT, proponowane cele, przedsięwzięcia i wskaźniki, kryteria wyboru operacji, plan komunikacji. Serdecznie zapraszamy!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Ankieta - plan komunikacji!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Podane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania planu komunikacji LGD z otoczeniem, który zostanie wdrożony na obszarze LGD „Dolina Drwęcy” w perspektywie 2014-2020. Ankietę po wypełnieniu prosimy przesłać na adres e-mail:  biuro@lgddolinadrwecy.org.pl do dnia 10 grudnia 2015 r.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Zarząd LGD „Dolina Drwęcy”

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza do konsultacji Diagnozę, Analizę SWOT oraz propozycje celów i przedsięwzięć będące kluczowymi elementami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest również do wglądu w biurze  LGD, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD Plac 1000-lecia22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

W dniu 21.09.2015r. zakończyliśmy cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami mających na celu wypracowanie analizy SWOT i celów do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Masz ciekawy pomysł na rozwój swojej miejscowości - zgłoś go do nas!!!

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" będzie realizowana w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 i 11).
Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów mailowo na adres: lgddolinadrwecy@neostrada.pl

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wsparciem będą mogły być objęte m.in. następujące działania:
  - rozwój przedsiębiorczości społecznej;
  - rewitalizacja miejscowości;
  - integracja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem;
  - organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna;
  - podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
  - podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;
  - rozwój produktów lokalnych;
  - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
  - zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wspólnie możemy zmienić nasz Powiat!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-08-18

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" przystąpiło do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zwracamy się do Państwa z prośbą o współtworzenie tego ważnego dokumentu. W związku z tym zapraszamy do naszego Biura celem wypełnienia ankiety konsultacyjnej bądź zgłaszanie pomysłów na działania, które chcą Państwo abyśmy realizowali. Chcemy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania!

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem. Projekt LSR jest również  dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, ul. Rynek 17.

Ewentualne uwagi, propozycje zmian lub uzupełnień prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl, drogą pocztową lub osobiście w Biurze LGD w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17.

Uwaga beneficjenci!!!

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku o płatność ostateczną do dnia 31.03.2015r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GALERIA
grafika
SPRAWOZDANIA / RELACJE
SZKOLENIA
-
NEWSLETTER
ANKIETA
Jakim działaniem byłbyś/byłabyś zainteresowany/zainteresowana ?
oddane głosy: 163
-
INTRANET
  login
  hasło

 
STATYSTYKI
Odwiedziło nas:
131333

Ostatnia aktualizacja:
2017-01-19 13:26

 
 
© Lokana Grupa Działania "Dolina Drwęcy" powered by netadmin 7.01