AKTUALNO?CI  
 
DZISIAJ JEST: 29 Sierpień 2016 IMIENINY OBCHODZĄ: Jana, Sabiny JĘZYK/LANGUAGE/LANGUE: Polski, English, Francais
 
 
AKTUALNOŚCI
2014
2013
2012
2011
2010
O ORGANIZACJI
Lokalna Grupa Działania
Członkowie
Organy statutowe
Dane do kontaktu
Dokumenty wewnętrzne
OBSZAR DZIAŁANIA
Gmina Golub-Dobrzyń
Gmina Kowalewo Pomorskie
Gmina Zbójno
Gmina Ciechocin
Gmina Radomin
LEADER +
Pilotażowy Program LEADER+
Oś IV LEADER + PROW
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU (LSR)
Umowa ramowa
Dokument LSR 2014-2020
Nabór wniosków o dofinansowanie 2014-2020
Dokument LSR 2007-2013
Nabór wniosków o dofinansowanie 2007-2013
PROMOCJA NASZEGO OBSZARU
WSPÓŁPRACA
Organizacje partnerskie
Wspólne przedsięwzięcia
Projekt współpracy pn. " Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania"
Projekt współpracy "Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska - promocja jakiej nie było"
Projekt współpracy - "Patrol Historyczny - organizacja żywych spotkań z historią"
MATERIAŁ DO POBRANIA
GALERIA
Wizyta studyjna w Irlandii
Wyjazd studyjny do Podhalańskiej LGD w Poroninie
Szkolenie z rękodzieła
Konferencja w ramach projektu "Informacja kluczem do wykorzystania środków unijnych na obszarze działania LGD "Dolina Drwęcy" na lata 2007-2013"
Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym z zakresu rozwoju lokalnego
Festyn "Barwy Lata, Dary Jesieni"
XXII Targi Turystyczne MARKET TOUR pn. „Piknik nad Odrą”
Jesienny Festyn w Dolinie Drwęcy
Konferencja - Karbówko 17.01.2014r.
"Wiosna w Dolinie Drwęcy" - 01.05.2014r.
Wizyta studyjna 09-12.10.2014r. Dolny Śląsk
PRASA O NAS
LINKI
Urząd Miasta Golub-Dobrzyń
Urząd Gminy Ciechocin
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
Urząd Miejski w Kowalewie-Pomorskiem
Urząd Gminy Radomin
Urząd Gminy Zbójno
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Portal Unii Europejskiej
Facebook - LGD "Dolina Drwęcy"
ZAMÓWIENIA
Konkursy - PROW 2007-2013
Przewodnik Turystyczny - aplikacja mobilna
JESTEŚ TU: AKTUALNOŚCI /

Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Zapraszamy na Dożynki Gminne, podczas których będziemy prowadzić Punkt konsultacyjny Lokalnej Strategii Rozwoju – każdy zainteresowany uzyska informacje o głównych założeniach LSR oraz planowanych naborach wniosków. Najbliższe spotkania 28.08.2016r. podczas Dożynek:

 • Gminy Kowalewo Pomorskie (Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim),
 • Gminy Golub-Dobrzyń (Gajewo),
 • Gminy Zbójno (Działyń).
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-08-24

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

 • spotkania informacyjne sierpień
 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2016-08-17

KONKURS FOTOGRAFICZNY
"LGD w obiektywie - tajemnice zapomnianych miejsc"

Celem konkursu jest promocja i ukazanie potencjału turystycznego, a także piękna obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”- Organizatora konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie fotografowie – amatorzy, osoby zameldowane na obszarze należącym do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 09.09.2016 r. do godz. 16:00 (liczy się data dostarczenia do biura).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13.09.2016 r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora w dniu 14.09.2016 r.

 • autor: Grażyna Mierzejewska, data: 2016-08-12

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem. Projekt LSR jest również dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców

W związku z rozpoczęciem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 będziemy organizować comiesięczne spotkania dla zainteresowanych osób w poszczególnych Gminach naszego obszaru działania oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów!!!

Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" ogłasza nabór  na stanowisko specjalista ds. projektów.

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych. Szczegółowe informacje w załączniku.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem. Projekt LSR jest również dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 22a.

Umowa na realizację LSR na lata 2014-2020 podpisana!!!

W dniu 19 maja 2016r. w CKK Jordanki w Toruniu odbyła się uroczystość podpisania Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" brały w niej udział Prezes Magdalena Gadomska oraz Wiceprezes Marta Iwan.
 • informacja do dofanansowaniu ze środków EFRROW

VI Piknik LEADER

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” organizuje wyjazd na VI Piknik LEADER!!!

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - konsultacje projektu dokumentu!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" informuje że w Biurze Stowarzyszenia (Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń) dostępny jest projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy" do wizyty w Biurze i zapoznania się z projektem oraz zgłaszanie swoich uwag.

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-12-11

Otwarty Dzień Konsultacyjny!!!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w dniu 08.12.2015r. (wtorek) w godz: 10:00 - 18:00 do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" (Plac 1000-lecia 22 a, 87-400 Golub-Dobrzyń) na Otwarty Dzień Konsultacyjny do Lokalnej Strategii Rozwoju!!! W szczególności zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD "Dolina Drwęcy". Będą mogli poznać Państwo założenia do LSR na lata 2014-2020 - diagnozę obszaru, analizę SWOT, proponowane cele, przedsięwzięcia i wskaźniki, kryteria wyboru operacji, plan komunikacji. Serdecznie zapraszamy!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Ankieta - plan komunikacji!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Podane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania planu komunikacji LGD z otoczeniem, który zostanie wdrożony na obszarze LGD „Dolina Drwęcy” w perspektywie 2014-2020. Ankietę po wypełnieniu prosimy przesłać na adres e-mail:  biuro@lgddolinadrwecy.org.pl do dnia 10 grudnia 2015 r.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Zarząd LGD „Dolina Drwęcy”

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-11-27

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza do konsultacji Diagnozę, Analizę SWOT oraz propozycje celów i przedsięwzięć będące kluczowymi elementami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest również do wglądu w biurze  LGD, Plac 1000-lecia 22a w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD Plac 1000-lecia22a w Golubiu-Dobrzyniu.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

W dniu 21.09.2015r. zakończyliśmy cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami mających na celu wypracowanie analizy SWOT i celów do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Masz ciekawy pomysł na rozwój swojej miejscowości - zgłoś go do nas!!!

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" będzie realizowana w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 i 11).
Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów mailowo na adres: lgddolinadrwecy@neostrada.pl

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wsparciem będą mogły być objęte m.in. następujące działania:
  - rozwój przedsiębiorczości społecznej;
  - rewitalizacja miejscowości;
  - integracja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem;
  - organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna;
  - podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
  - podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;
  - rozwój produktów lokalnych;
  - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
  - zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wspólnie możemy zmienić nasz Powiat!!!

 • autor: Katarzyna Sadowska, data: 2015-08-18

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" przystąpiło do tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Zwracamy się do Państwa z prośbą o współtworzenie tego ważnego dokumentu. W związku z tym zapraszamy do naszego Biura celem wypełnienia ankiety konsultacyjnej bądź zgłaszanie pomysłów na działania, które chcą Państwo abyśmy realizowali. Chcemy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania!

Projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Statutu Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia LGD "Dolina Drwęcy" wraz ze zmianami . Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem i ewentualne zgłaszanie do niego uwag lub propozycji zmian. W/w dokument dostępny jest równiez do wzglądu w biurze  LGD, ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu. Ewentualne uwagi bądź propozycje zmian prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl lub drogą pocztową / osobiście w biurze LGD ul. Rynek 17 w Golubiu-Dobrzyniu.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zamieszcza projekt Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami. Prosimy o zapoznanie się z powyższym dokumentem. Projekt LSR jest również  dostępny do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" w Golubiu -Dobrzyniu, ul. Rynek 17.

Ewentualne uwagi, propozycje zmian lub uzupełnień prosimy zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: lgddolinadrwecy@neostrada.pl, drogą pocztową lub osobiście w Biurze LGD w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Rynek 17.

Uwaga beneficjenci!!!

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku o płatność ostateczną do dnia 31.03.2015r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Opracowano przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy''
Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GALERIA
grafika
SPRAWOZDANIA / RELACJE
SZKOLENIA
NEWSLETTER
ANKIETA
Jakim działaniem byłbyś/byłabyś zainteresowany/zainteresowana ?
oddane głosy: 158
PORTAL ROLNICZY PIAGRO
INTRANET
  login
  hasło

 
STATYSTYKI
Odwiedziło nas:
122177

Ostatnia aktualizacja:
2016-08-19 11:28

 
 
© Lokana Grupa Działania "Dolina Drwęcy" powered by netadmin 7.00